Neurodermitis

Neurodermitis (z řeckého «neuro» – nerv, «derma» – kůže) – je chronické kožní onemocnění, které má neurogenní, alergický původ a projevuje se ve formě charakteristických vyrážek, kterévyvolávají silné svědění.

Obvykle je toto onemocnění považováno za jeden z druhů alergického zánětlivého onemocnění pokožky – dermatitidy.

Příčinami vzniku neurodermitidy jsou různé faktory, ale dosud není zcela jasné, proč se při výskytu těchto faktorů u někoho nemoc vyvíjí a u někoho ne. Současná západní medicína nedává na tuto otázku žádnou odpověď. Proto můžeme hovořit jen o rizikových faktorech, které tuto chorobu vyvolávají.

K takovým faktorům patří vše, co může vyvolat alergickou reakci: potraviny, rostlinný pyl, kosmetické a parfumerické výrobky, péřové výrobky (polštáře, pokrývky apod.), srst zvířat, chemické preparáty aj., neurodermitida se vyvíjí také v důsledku nestability nervové soustavy, z důvodu psychologických traumat a dlouhodobého působení stresu.

Jestliže neurodermitidu doprovází jiná onemocnění, jako např. různé chronické infekce, astma, sípavka apod., může být její průběh komplikovaný.

Charakteristickým znakem tohoto onemocnění jsou vyrážky s typickým rozložením: kolem očí a úst, v oblasti holenních a radiokarpálních kloubů, v horní třetině hrudi, v loketních a podkolenních ohybech, na zápěstí, na krku. Tyto vyrážky vyvolávají silné paroxysmální svědění.

Rozlišuje se:

 • Ohraničený neurodermitis. Vzniká na nevelkých částech kůže, a kromě svědění je možné pozorovat, že kůže je na postižených částech suchá a drsná. Svědění se stupňuje večer a v noci. Většinou vzniká toto onemocnění u dětí od 2 do 5 let a v okamžiku dospívání se stává méně výrazným a v dospělosti prakticky mizí. Pokud posuzujeme dětskou neurodermitidu, je třeba podotknout, že z psychologického hlediska dochází k narušování vztahů mezi dětmi a rodiči nebo vztahů mezi dospělými členy rodiny, což se odráží na psychice dítěte.
 • Rozptýlený neurodermitis. Může vzniknout v jakémkoliv věku i v jakémkoliv množství kožních vyrážek ve srovnání s prvním případem. Vyrážky jsou obklopeny hustými uzlíkovými útvary, které mají našedlý odstín.

Protože má toto onemocnění alergický charakter, musí se v základní léčbě dbát na to, aby se podle možností vyloučily veškeré kontakty s alergeny kvůli úlevě celkového stavu nemocného. K tomuto účelu se používají masti, směsi léčivých bylin a léčivé přípravky.

Můžeme se zde zmínit také o tom, že k dobré léčbě přispívají rovněž nejrozličnější podpůrné a očisťující procedury. Ale tyto nezaručují úplné uzdravení.

Protože k rizikovým faktorům patří také psychologické příčiny, je nutné se proto zaměřit i na tuto oblast, aby se dosáhlo trvalých výsledků.

Jestliže hovoříme o charakteristických psychologických rysech nemocných neurodermitidou, je třeba uvést následující:

 • Snížená hladina emocí
 • Dochází k rychlé únavě
 • Nervozita
 • Zranitelnost
 • Citlivost
 • Uzavřenost
 • Záchvaty agrese
 • Těžkosti v adaptaci na společnost
 • Nedůvěřivost
 • Zvýšený pocit viny nebo studu

Je velmi důležité, aby byl při léčbě tohoto onemocnění používán komplexní přístup: společná práce lékaře a psychologa, podpůrné a osvěžující procedury, speciální způsob výživy a rovněž je žádoucí, aby všechno probíhalo v izolaci od běžného každodenního života a v příznivém ovzduší. Právě proto je naše metoda, která úspěšně spojuje všechny tyto prvky, v současné době jednou z nejlepších při práci s nemocnými, kteří trpí neurodermitidou.

Leave a Reply